Avtalsmallar

Här följer några avtalsmallar som du gärna får använda dig av. Du ansvarar själv för att korrekta avtal sluts med den arbetssökande.
Statist.se ansvarar ej för att mallarna är juridiskt korrekta.

Mall 1

Ort Datum


Avtal mellan __________________________ (producenten)

och
_____________________________________(den medverkande).


Produktion
Den medverkande anställas till________________________________(produktionen) från den__/__ 20__ kl__-__ till den__/__ 20__ kl__-__.
Den medverkande måste vara med i produktionen som avtalat inom de angivna tiderna. För medverkande som inte har fyllt 18 år än gäller målsmans underskrift.


Arvode
Arvodet är ______ kr/dag för max ___ timmars arbete. Övertid kan förekomma om båda parter kommer överens om detta mot extra betalning på ____kr/timma. Det ska dessutom betalas semesterersättning 12 % på arvodet.

Det samlade arvode blir då:
Arvode:_______________________kr +
Semesterersättning 12 %:__________kr =
Summa:________________________kr

Arvodet betalas ut senast ___­­__ dagar efter produktionen. Den medverkande ansvarar själv för att upplysa skatteverket om sin inkomst.


Övriga villkor


_________________________________________________________________


Producenten:
Bolag:
Kontaktperson:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Org-nummer:

Datum, plats och underskrift:

_____________________

Den medverkande:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Bank:
Kontonummer:
Swish:

Datum, plats och underskrift:

_____________________

Mall 2

Ort Datum

Avtal mellan __________________________ (producenten) och _____________________________________(den medverkande).

Produktion
Den medverkande anställas till________________________________(produktionen) den__/__ 20__ kl__-__ till den__/__ 20__ kl__-__.
Den medverkande måste vara med i produktionen som avtalat inom de angivna tiderna. För medverkande som inte har fyllt 18 år än gäller målsmans underskrift.

Studioarvode
Arvodet är ______ kr/dag för max ___ timers arbete. Övertid kan förekomma om båda parter kommer överens om detta mot extra betalning på ____kr/timma. Det ska dessutom betalas semesterersättning 12 % på studioarvodet.

Rättigheter
Producenten får rättighet att använda materialet från produktionen i _____ år från och med idag i dessa länder:_________________________________på dessa plattformer:_____________________________(tex TV, bio, internet, print, radio, in-store) för ___________________kr.

Samlat arvode
Det samlade arvode blir då:
Studioarvode:___________________kr +
Semesterersättning 12%:__________kr +
Rättigheter:_____________________kr =
Summa:________________________kr
Arvodet betalas ut senast ___­­__ dagar efter produktionen. Den medverkande ansvarar själv för att upplysa skatteverket om sin inkomst.

Förlängning
Förlängning av rättigheter ska godkännas av den medverkande/målsman och utlöser ett nytt arvode på____________kr/år.

Övriga villkor
__________________________________________________________________


Producenten:
Bolag:
Kontaktperson:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Org-nummer:

Datum, plats och underskrift:
_____________________
Den medverkande:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:
Kontonummer:
Swish:

Datum, plats och underskrift:
_____________________
« Tillbaka